Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΣΤΩ"

Πρόγραμμα εκδρομής

Έντυπα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλλούν σε φάκελο. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι σε υποφάκελο

Υπόδειγμα σύμβασης που θα υπογραφτεί


Τηλέφωνο σχολείου 24320-75000, 22317, Διευθυντής
e-mail υπεύθυνου: grderek@sch.gr