Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Νέο Ιστολόγιο

Το παρόν ιστολόγιο μεταφέρεται στο επίσημο ιστολόγιο του σχολείου, στο οποίο θα σχολιάζονται και άλλα θέματα εκτός από αυτών που αφορούν το περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: